Zateplení fasád

Hlavní důvody pro zateplení fasády:


 • snížení spotřeby energie na vytápění a od tohoto faktoru přímo úměrná úspora financí včetně přínosu životnímu prostředí
 • zamezení tvorby plísní, odstranění česem vzniklých poškození domů (narušená fasáda, zatékání, tepelné mosty)
 • značné zvýšení tepelné pohody uvnitř objektu odvislé nejenom od teploty vzduchu v místnostech, ale také od teploty podlahy a obvodových stěn
 • zvýšení odolnosti obvodového pláště vůči povětrnostním vlivům - tím dochází k prodloužení životnosti objektu jako celku
 • zlepšení akustické odolnosti uvnitř objektu (dlouhodobé působení hluku má za příčinu zhoršenou koncentraci či poruchy spánku)
 • nová fasáda vytváří zcela nový architektonický ráz domu
 • Kontaktní zateplovací systém

  Vnější zateplení domu kontaktním způsobem, mezinárodně označované zkratkou ETICS, je nejčastěji využívaným řešením u novostaveb i rekonstrukcí, kdy jednotlivé vrstvy skladby systému - nosná, tepelně izolační a pohledová jsou navzájem celoplošně spojeny. Jde o technologii léty prověřenou a dobře zvládnutou, přičemž materiál je relativně levný a vzhled domu se prakticky nezmění.

  Dodatečné kontaktní zateplení domu vyžaduje suchý, řádně očištěný, vyrovnaný a únosný podklad. Vzlínající zemní vlhkost, která se často objevuje u starších domů, musí odstraněna dodatečnou hydroizolací. Zeď je třeba podříznout a vložit hydroizolační fólii, druhá možnost tkví v naražení nerezových plechů do spáry. 

  Druhy izolantu:

  Pěnový polystyren

  • Cenově dostupnější
  • Možnost úpravy nerovností podkladu

  Minerální vata

  • Nízký faktor difúzního odporu 

  Provětrávaný zateplovací systém

  Skladba provětrávané fasády se od kontaktního systému zateplení liší vložením provětrávané vzduchové mezery mezi vrstvu tepelné izolace a vrstvu vnějšího obkladu. Ve vzduchové mezeře komínovým efektem dochází k proudění vzduchu, které má vliv na účinnější odvod vlhkosti z obou přiléhajících povrchů (izolace i opláštění) a zároveň zabraňuje přehřívání fasády. Větrané fasády se uplatňují u dřevostaveb i novostaveb, protože přinášejí široké možnosti použití finálních povrchů.

  Skladba s předsazeným opláštěním, provětrávanou vzduchovou dutinou a pohltivou výplní z minerální vlny efektivně zvyšuje neprůzvučnost konstrukce, laicky řečeno tlumí hluk přicházející z ulice.  Pohledová vrstva oddělená od zbytku souvrství vzduchovou mezerou umožňuje zvolit obklad z jakéhokoli materiálu od cihly, dřeva, po ocel a přírodní kámen, ale lze na ně použít i klasickou omítku.

  Cena fasády?

  - výběr a tloušťka izolantu - polystyren, minerální vata

  - výběr omítkoviny - minerální, akrylátová, silikátová, silikonová

  - velikost zrna omítkoviny (1,5-3mm)

  - povrch omítkovny - drásaný, zatíraný

  - výběr odstínu omítkoviny

  - složitost provedení - členitost fasády

  Všechna práva vyhrazena 2023.
  Vytvořeno službou Webnode
  Vytvořte si webové stránky zdarma!